สายตรงอธิการบดี

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเรื่องของท่านได้
"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อติชม / ต่ออธิการบดี