รับสมัครบุคลากร ประจำศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

19 ต.ค. 65

ตำแหน่งดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มงานสื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
3. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.