รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

24 ก.ย. 65

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปว.ส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถทำบัญชีได้
4. รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อและวุฒิการศึกษา ได้ที่ E-mail : office.president@neu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-222959-61 ทุกวันในเวลา 09.00 – 16.00 น.