ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23 ก.ค. 65

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT)

  • ข่าว : พณิชชาภา ทองทำมา
  • ภาพ : ธีระพงศ์ น้อยคูณ
  • กราฟิก : สุนิตสา โขนสันเทียะ