คณะผู้บริหารมหวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

23 มิ.ย. 65

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ผศ.ดรกนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ พร้อมด้วย ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น