ม.ภาคฯ จัดปฐมนิเทศ นศ. ใหม่ 2565 NEU NEXT NORMAL เด็ก 65 บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ภายใต้รั้ว NEU

23 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ On Site ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในรูปแบบ On Site เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษา ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยฯ ตลอดเวลา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นและตื่นตาด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายสอดแทรกการแนะนำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทราบเพื่อแป็นแนวทางในการเรียนตลอดจนสถานการณ์ใหม่ๆ ที่นักศึกษาต้องเผชิญทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกนั้นยังมีการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะต่างๆ ให้นักศึกษาได้รู้จักด้วย

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีสด โดยชมรมศิลปวัฒนธรรม,การรับชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ,การแสดงต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ,การกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ หัวข้อ นักศึกษายุค Next normal ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีคณวิศวกรรมศาสสตร์, ผ่อนคลายอริยาบถด้วยกิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล, แนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัย โดย นางสาวประกายรัตน์ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , การแนะนำข้อมูลงานกิจกรรมนักศึกษาโดย อาจารย์นุชธิดา โยลัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา, แนะนำทีมงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง จากนั้น นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี แยกเข้าพบอาจารย์ที่คณะและสาขาตามลำดับ