ม.ภาคฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระราชินี" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 มิ.ย. 65

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี ดร.ธีนิดา บัณฑวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ตึกสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดกิจกรรมได้กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด