ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ภาคฯ 1,304 คน รับประสาทปริญญาบัตร อย่างพร้อมเพรียงกัน !

29 พ.ค. 65

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรีจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 1,304 คน