ม.ภาคฯ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

12 พ.ย. 64

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (NEU) ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 พร้อมคุมเข้มอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยง อาทิ ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคลลโดยให้เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาทิ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น