คนขอนแก่นร่วมวิ่ง! งานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ NEU Mini Marathon 2022

30 มิ.ย. 65

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จัดงานวิ่งมินิมาราธอนครั้งแรก ในชื่อโครงการ “NEU Mini Marathon 2022- งานวิ่งครั้งแรกของ ม.ภาคฯ โดยจัดขึ้นที่ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น มีผู้สนใจมาร่วมจารึกงานวิ่งครั้งนี้ไว้ในประวัติศาสตร์อีกหน้าของคนชอบวิ่ง กว่า 700 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและสาธารณประโยชน์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2565 ที่ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมประธานและคณะกรรมการผู้จัดงาน“NEU Mini Marathon 2022” ร่วมต้อนรับนักวิ่งสู่การวิ่งมินิมาราธอนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานการในการเปิดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน รวมถึงประชาชน และนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมวิ่ง ตลอดจนหน่วยงานที่ร่วมรังสรรค์ให้งานวิ่งครั้งนี้บรรลุไปได้อย่างลุล่วง อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น,สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองขอนแก่น,การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น, สมาคมวิ่งถนน เทรล และไตรกีฬา ขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่นบริษัท เวคอัพ ทีม จำกัด ,บริษัทเนเวอร์เรส จำกัด

ในครั้งนี้มีการวิ่ง 2 ประเภท ได้แก่ FUNRUN 5 กิโลเมตร และ Mini marathon: 10 กิโลเมตร ประเภทการวิ่ง 1.FUNRUN 5 KM (ไม่จำกัดอายุ) 2.MINI MARATHON 10 KM ชาย รุ่นอายุ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 2. อายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 3. อายุ 30 – 39 ปี รุ่นอายุ 4. อายุ 40 – 49 ปี รุ่นอายุ 5. อายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิง รุ่นอายุ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี รุ่นอายุ 2. อายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 3. อายุ 30 – 39 ปีรุ่นอายุ 4. อายุ 40 – 49 ปี รุ่นอายุ 5. อายุ 50 – 59 ปี รุ่นอายุ 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป3.VIP [FUNRUN-MINI MARATHON] 5/10 KM (ไม่จำกัดอายุ)

  ผลการแข่งขัน
 • ประเภทการวิ่ง MINI MARATHON 10 KM ประเภทชาย
 • - อายุไม่เกิน 19 ปี ได้แก่ อันดับ 1 นาย อนุภาพ ตะนาดไธสง อันดับ 2 นาย วชระ กรจับ และ อันดับ 3 นาย วชิระ กรจับ
 • - อายุ 20-29 ปี ได้แก่ อันดับ 1 นาย อัษฎาวุธ บุตรสะอาด อันดับ 2 นาย ศุภางค์ณัฐรุ์ แดงบุดดา อันดับ 3 นาย พิทวัส อามาตย์
 • - อายุ 30-39 ปี ได้แก่ อันดับ 1 นาย ศิวาวุธ ศรีน้อย อันดับ 2 นาย Arthit Thanaudomwat และ อับดับ 3 นาย นิรันดร์ วัฒนาวิโส
 • - อายุ 40-49 ปี ได้แก่ อันดับ 1 นาย กมล น้อยหนองสวง อันดับ 2 นาย อเนกพงศ์ จันทะวงษ์, อันดับ 3 นาย VONGVISETH SAYAVONG
 • - อายุ 50-59 ปี ได้แก่ อันดับ 1 นาย ศราวุธ ศุทธชัย, อับดับ 2 นาย สยาม บุตรศรี และอันดับ 3 นาย อภิชาต ชมพูบุตร
 • - อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่ อันดับ 1 นาย somsamai narmsom , อันดับ 2 นาย ประชัน เจริญสุข และอันดับ 3 นาย บัณฑิต ศิริจำปา

 • ประเภทการวิ่ง MINI MARATHON 10 KM ประเภทหญิง
 • - อายุไม่เกิน 19 ปี ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • - อายุ 20-29 ปี ได้แก่ อันดับ 1 คุณ THANAPORN CHATCHAVARN อับดับ 2 คุณ ชุติมันต์ ทะสูง และอันดับ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • - อายุ 30-39 ปี ได้แก่ อันดับ 1 คุณประภาพรรณ พิมพ์แก้ว อันดับ 2 คุณ Budsayanin Kongjarern และอันดับ 3 คุณเฟื่องเกษ ทองวันชัย
 • - อายุ 40-49 ปี ได้แก่ อันดับ 1 คุณ Mayrisa NakasangiaM อันดับ 2 คุณ เกศินี สีสวาท และอันดับ 3 คุณ นส.ธัญทิพย์ โกทลสุทธิ
 • - อายุ 50-59 ปี ได้แก่ อันดับ คุณ สลิลพงซื่อศิริสวัสดิ์ อันดับ 2 คุณ Sirima Namprasert และอันดับ 3 คุณ ภัสรา ฤทธิ์มหา
 • - อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่ อันดับ 1 นางสาววิราณี สุขทรัพย์ และอันดับ 2-3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • และรางวัล นักวิ่งแฟนซีได้แก่ คุณ ทศพล เข็มทอง และคุณไชยวุฒินันทข์ ตุ้มจันดี