ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมงานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563

 
              

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม 2563  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย ดร.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์  แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วม  “งานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2563” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2563


              ซึ่งในวันที่  3 ธันวาคม 2563 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ,พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ,พิธีถวายพานบายศรีขันหมากเบ็ง ,พิธีสวดนพเคราะห์, โดยให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อสีขาว อย่างพร้อมเพรียงกัน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น สวนมนต์เมือง และอธิษฐานจิต  ทั้งนี้   เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 223 ปี และสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น ครบรอบ 64 ปี ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนชาวขอนแก่นอยู่ดีมีสุข นำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลและความสมานฉันท์

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 306ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 15:30:29

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง