1 เม.ย. 2558, 12:41
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 • คณะผู้บริหารร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

  คณะผู้บริหารร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

 • ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมลงนาม MOU

  ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมลงนาม MOU

 • ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2558

  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2558

 • ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล

  ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล

 • การให้ทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  การให้ทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 • การฉลองครบรอบปีที่ 27 โดยให้ทุนการศึกษาและทุนการจัดกิจกรรม

  การฉลองครบรอบปีที่ 27 โดยให้ทุนการศึกษาและทุนการจัดกิจกรรม

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

  ภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

กิจกรรม