18 ก.ย. 2557, 22:37
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ประชุมอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปี 2557

  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ประชุมอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปี 2557

 • งานปฐมนิเทศ นศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2557

  งานปฐมนิเทศ นศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2557

 • ประชุมบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

  ประชุมบุคลากร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

 • ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและพิธีการทูต

  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและพิธีการทูต

 • ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

 • นักศึกษา ม.ภาคฯ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คัดเลือก นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  นักศึกษา ม.ภาคฯ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คัดเลือก นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 • ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

 • งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๘๒ พรรษา มหาราชินี

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๘๒ พรรษา มหาราชินี


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กิจกรรม