3 มี.ค. 2558, 19:29
 • รองอธิการบดีร่วมประชุมโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค

  รองอธิการบดีร่วมประชุมโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค

 • เรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา ร่วมงาน NEU Book Fair ครั้งที่ 3 วันที่ 27 -28 ก.พ. 58

  เรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา ร่วมงาน NEU Book Fair ครั้งที่ 3 วันที่ 27 -28 ก.พ. 58

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด และสำนักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น

  ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด และสำนักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น

 • ภาพบรรยากาศงานวันรับปริญญา ประจำปี 2557

  ภาพบรรยากาศงานวันรับปริญญา ประจำปี 2557

 • เชิญชมภาพถ่ายทอดสดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เชิญชมภาพถ่ายทอดสดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 • พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

  พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

กิจกรรม