22 พ.ค. 2558, 16:50
 • ชาวขอนแก่นได้โอกาสสร้างบุญถวายหลวงพ่อคูณ

  ชาวขอนแก่นได้โอกาสสร้างบุญถวายหลวงพ่อคูณ

 • ร่วมแสดงความยินดี กับ พลตรีธรากฤต ทับทองสิทธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

  ร่วมแสดงความยินดี กับ พลตรีธรากฤต ทับทองสิทธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • เปิดรับสมัครสอบ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

  เปิดรับสมัครสอบ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 3

  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 3

 • คณะนิเทศศาสตร์นำนักศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

  คณะนิเทศศาสตร์นำนักศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

กิจกรรม