27 พ.ย. 2558, 13:19
 • ภาพกิจกรรม Loi Krathong Festival 2015 ณ บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร เทศบาลบ้านเป็ด

  ภาพกิจกรรม Loi Krathong Festival 2015 ณ บริเวณชายหาด บึงหนองโคตร เทศบาลบ้านเป็ด

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

  ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

 • ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี 2558

  ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี 2558

 • อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมใจร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช

  อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมใจร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช

 • พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558

  พิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

  โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

 • ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5

  ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม โครงการปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 5

 • อธิการบดี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

  อธิการบดี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕

 • นักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

  นักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้าแชมป์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้าแชมป์

 • งดดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา

  งดดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา

 • พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ภาพกิจกรรมการประกวดFreshy Mr.&Miss 2015

  ภาพกิจกรรมการประกวดFreshy Mr.&Miss 2015

 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


หน้า : 1


หน้า : 1 2