ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ขยายมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ด้วย 3 วิธีการ

 
                   

 

ม.ภาคฯ เตรียมความพร้อม ขยายมาตรการเพื่อดูแลให้มหาวิทยาลัยปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 โดยเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย ด้วย 3 วิธีการ

 

1. ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู ด้วยสบู่ และน้ำ หรือแอลกอฮอลล์เจลล้างมิอ 

 

2.เลี่ยงการติดโรค  โดยการงดสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด หรือการเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือแทน

 

3.ลดการแพร่กระจายเชื้อ  ด้วยการลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน รวมถึงลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ หากกรณีเจ็บป่วยให้หยุดงาน หรือหยุดเรียน 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

อ่าน : 661ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-18 15:14:02

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง