ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ เชิญชวน เรียนจบแล้วยื่นสมัครงานผ่านง่ายๆผ่าน Job Box

 
  

                 ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธืการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วย นายสุวิทย์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ตั้งตู้งาน “JOB BOX” ณ ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ทำการติดตั้งตู้งาน “JOB BOX” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จบการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการหางาน โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถระบุลักษณะงาน พื้นที่ สถานประกอบการ รวมถึงเงินรายได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการหางานยิ่งขึ้น โดยเมื่อกดทำรายการแล้วจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงระบบการจัดหางาน โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถานประกอบการหรือนายจ้าง และทำให้ทางผู้รับจ้างสามารถติดต่อและค้นหาผู้สมัครงานได้ง่ายยิ่งขึ้น นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

 

ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถรับบริการได้ตลอด ในวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยที่ตู้จะมีข้อแนะนำในการใช้งานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ดูแลเมื่อพบปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ

 

 

 

 

อ่าน : 537ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-09-19 16:02:28

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง