ข่าวสำหรับบุคลากร/ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ คุณบรรพต พรหมจรรยา

 
 เนื่องด้วย คุณบรรพต พรหมจรรยา ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้บริหารและบุคลากรไปร่วมงานสวดอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพคุณบรรพจ พรหมจรรยา ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2557 ดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2557   รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย

วันที่ 15 มิถุนายน 2557   คณบดีทุกคณะ / ผู้อำนวยการสำนัก ทุกสำนัก และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2557   ผู้แทนสาขา / หลักสูตร  สาขา/หลักสูตรละ 2 คน /เจ้าหน้าที่ประจำสำนัก สำนักละ 1 คน

 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดรถตู้ รับ - ส่ง ทุกวัน หรือ หากอาจารย์ท่านใดประสงค์จะนำรถส่วนตัวไป สามารถนำบิลมาเบิกค่าน้ำมันได้

อ่าน : 4,569ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 14 มิ.ย. 2557, 13:19

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง