ข่าวทั่วไป/ผู้บริหาร บุคคลากร ม.ภาคฯ รวมใจเทิดไท้องค์ราชา พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ร.10

 
  

 

 

               ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี พร้อมด้วยคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ ร่วม “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”  ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีข้าราชการ ตัวแทนจากภาครัฐ - เอกชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี กว่า 2,000 คน 

 

กิจกรรม มีดังนี้  

 

- พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- รำเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด  “เทิดไท้องค์ราชัน” 

โดยนางรำจิตอาสา จำนวน 110 คน

- พิธีกดปุ่มเปิดไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และไฟประดับตกแต่งเมืองโดยรอบ ตลอดจนประตูเมืองขอนแก่น พร้อมจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 110 นัด  ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธี 

 

 

 

 

อ่าน : 782ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 24 เธž.เธ„. 2562, 11:09

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง