ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนเด็ก 62 อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน

 
  

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษา (รอบที่ 2) จำนวน  7,500 บาท  เพื่อเปิดโอกาสแบบต่อเนื่องให้น้องๆ ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า  ที่มีความสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา  2562  ทุกสาขา  มีโอกาสรับได้รับทุนเพียงแค่น้องๆ เดินทางมาสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค.62 นี้  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)  

 

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน สาขาละ 60 คน  ( เต็มปิดรับทันที)  คณะที่เปิดรับ ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ได้แก่ 

 


1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 


📚หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. คณะบริหารธุรกิจ


📚หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


📚หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

 

3. คณะศึกษาศาสตร์ 


• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

4. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


📚หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

📚หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

📚หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 


เอกสารที่ใช้สมัคร 


1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.ใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
5.ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท

 * กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียน 5เทอม (ม.6/ปวช.), ใบแสดงผลการเรียน 3 เทอม (ปวส.) 

 

 

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทุกวัน ที่ตึกสำนักอธิการบดี  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. สอบถามโทร  065-490-6343 ( อ.หวาน ) 092-936-9490 ( อ.บิว ) 088-686-3839 ( อ.ข้าวปุ้น )  หรือ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: @neuinfo โทร 043-222959-61  ลงทะเบียนสนใจเรียน  http://www.neu.ac.th/register_course/

อ่าน : 1,130ข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-09-19 16:59:31

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง