ข่าวทั่วไป/ประกาศ ผลการคัดเลือกนักฟุตบอลเพื่อรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักฟุตบอลเพื่อรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

นักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก (เกรด A)

 

นักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก (เกรด B)

 

นักฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก (เกรด C)

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

 

ในวันอาทิตย์  ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ตามรายละเอียดดังนี้

นักกีฬาเกรด A รายงานตัว ห้อง 9101

นักกีฬาเกรด B รายงานตัว ห้อง 9103

นักกีฬาเกรด C รายงานตัว ห้อง 9105

 

ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์

 

เข้ารายงานตัว และเซ็นสัญญา พร้อมสมัครเรียน

โดยต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

- สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ฉบับ 

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 

- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท 

  (รวมชุดและอุปกรณ์)

 

อ่าน : 2,411ข่าวจาก : -- - วันที่ : 2020-08-05 16:53:08

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง