ข่าวทั่วไป/นศ.บัญชี ม.ภาคฯ ร่วมแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี 2019

 
            

 

              นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 “Thailand Accounting Challenge 2019” ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  โดยการแข่งขันที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านบัญชีมาใช้เป็นการแข่งขัน ถือเป็นทบทวนความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี  โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม  ทีมละ 3 คน ได้แก่ 

1.นายอนุชา ชาวสำราญ 
2.นางสาวนุชจรินทร์ สุวะโก
3.นาวสารุ่งฤดี  ภิรมย์ไกรภักดิ์  
4.นางสาวบุษบา เด่นดวง
5.นางสาวฐิติรัตน์  อิงชัยภูมิ
6.นายณรงค์ชัย  จัทร์เพ็ชร์

 

ทั้งนี้  มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์มาลีรัตน์  สาผิว และ อาจารย์ลักขโณ  ยอดแคล้ว

 

อ่าน : 790ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-05 16:51:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง