ข่าวทั่วไป/กำหนดการรับสมัครนักศึกษาทุน NEU Challenge ประจำปีการศึกษา 2562

 
  

 

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาทุน  NEU Challenge ประจำปีการศึกษา 2562  จากเดิมสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562   โดยได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

 

กำหนดการ

1.ส่งใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน  ก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  (ติดต่อรับเอกสารที่ครูแนะแนวของโรงเรียนตนเองเท่านั้น)

2.สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 9 มีนาคม 2562

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา   10 มีนาคม  2562 

4.รายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์ ในวันที่  10 มีนาคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 086 - 8533992  อ.อิสรพงษ์  คงคาชาติ

อ่าน : 500ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 7 ก.พ. 2562, 10:51

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง