ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

 
  

 

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน 2561

 

 

สมัครคลิก   

 

 

 

อ่าน : 25,926ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-03-08 16:14:16

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง