ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 
  

 

 

กำหนดการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เทอม 2)

วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

เวลา                            กิจกรรม

08.00 - 09.15 น.                นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ที่อาคาร 5 ชั้น 7 (ลงทะเบียน)

09.15 - 09.20 น.                กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

09.20 - 09.40 น.               - พิธีเปิดโครงการ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                         - การบรรยายพิเศษ โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

09.40 - 11.30 น.                การบรรยายพิเศษ เนื้อหา “การเตรียมความพร้อม และเทคนิคการตอบคำถามใน

                                         การสัมภาษณ์งาน, แนวโน้มตลาดแรงงาน, ความชอบและความถนัดที่แท้จริง

                                         ของตนเอง และแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองก่อนสมัครงาน” โดยวิทยากรบรรยาย

                                         คุณชนกนาถ เจนซื่อตรง วิทยากรพิเศษ บริษัท ท็อปกัน จำกัด

 

11.30 - 12.15 น.               การบรรยายพิเศษ เนื้อหาการรับสมัครงาน โดย ดร.พงษ์เมธี ไชยศรีหา

                                        อดีตผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด, อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร

                                        บุคคล บริษัท ไทยเทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, อดีตผู้จัดการโรงงานบริษัท

                                        เคเอ็ม ซี แอพพาแรล จำกัด, อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารบริษัท เวิล์ด อีเล็คทริก

                                        (ประเทศไทย จำกัด)

 

12.15 - 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร 5 ชั้น 7

 

13.00 - 13.30 น.              การบรรยายหัวข้อว่าด้วยการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา โดยผู้แทนการศึกษา

                                        ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกคณะ

 

13.30 - 14.15 น.              แนะนำอาชีพ การรับสมัครงาน โดยวิทยากรพิเศษจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส

                                        AIS (Advanced Info Service)

 

14.15 - 16.00 น.              - การบรรยายหัวข้อ “สำนึกบุญคุณบิดา - มารดา” โดยพระอาจารย์ไก่

                                        จากสถานปฏิบัติธรรมเวฬุวัน

                                        - พิธีรำลึกบุญคุณครูอาจารย์ โดยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มอบดอกไม้-มาลัย

                                        ให้กับผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขาพร้อมกับรับของที่ระลึก

 

16.00 - 16.10 น.               ถ่ายภาพร่วมกัน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา

 

16.10 - 16.30 น.               ลงนามเอกสารแจ้งจบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมรับความรู้เรื่องการชำระคืน

                                         เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

                                         อาจารย์ไพฑูรย์ บุตรวงษ์, คุณธนโชติ โรจน์ศิริบุญชัย

อ่าน : 2,806ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-03-08 16:52:33

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง