ข่าวทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. - กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2561

 
  

 

       ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. - กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถ ยื่นแบบผ่านระบบ E-Studentloan ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2561

 

 

 

ระบบ e-Studentloan คลิก

 

แบบฟอร์มต่างๆ คลิก

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ภายใน 171, 172

อาจารย์ธนโชติ โรจน์ศิริบุญชัย โทรศัพท์ 083-339-7115, อาจารย์ไพฑูลย์ บุตรวงษ์ โทรศัพท์ 095-535-4959

อ่าน : 3,386ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-03-08 15:41:29

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง