ข่าวสมัครงาน/สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครอาจารย์

 
  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

 

เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ตำแหน่ง

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การศึกษาปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) และปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

 

** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

** ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 **

อ่าน : 4,023ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 26 ก.ค. 2560, 22:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง