ข่าวทั่วไป/ตารางการอบรม CEFR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 
  

 

ตารางการอบรม CEFR ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 59-62

 

 

 

หมายเหตุ: 1. นักศึกษาที่สมัครอบรม CEFR ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรมในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

                      ที่ห้อง 227 หรือ Facebook Page: NEU English Major

                 2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในวันเข้าอบรมและวันสอบ

                 3. ให้นักศึกษานำใบเสร็จมารับเอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

 

*รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ที่สำนักทะเบียนฯ*

อ่าน : 1,401ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-01-18 15:02:11

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง