ข่าวทั่วไป/การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (NEUNIC 2020)

 
  

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน”

 

The 7 th NEU National and International Conference 2020 (NEUNIC 2020)

“Learning Innovation for Community Development”

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่   

 

อ่าน : 2,055ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 10 เธกเธต.เธ„. 2563, 15:16

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง