ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมโครงการรณรงค์ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ลดอุบัติเหตุ 2019

 
 
               ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์  พร้อมนักศึกษาทุน  NEU Challenge  รับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน หมวกกันน็อค จำนวน 100 ใบ  จากโครงการ "ดื่มไม่ขับ  ขับไม่ดื่ม  ร่วมรับผิดชอบสังคม" เพื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้ ของคนอย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้คนในสังคมไทยหันมาร่วมใจร่วมลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมทางถนน 2019  โดยการไม่ขับรถหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ  ซึ่งโครงการนี้เป็นของ บริษัทนาคาธิบดี ร่วมกับบริษัทเพอร์นอตริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยถือว่ามีบทบาทสำคัญในด้านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยจากการจราจรมากขึ้น อย่างยั่่งยืนในอนาคต

 

 

 

 

อ่าน : 937ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-09-19 17:16:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง