ติดต่อ


199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 043-222-959 , 043-222-960 , 043-222-961
Fax :043-226-823   Email : info@neu.ac.th

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.