ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้มีสิทธิ์มีรายชื่อดังนี้……

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 2564

ผู้มีรายชื่อจะต้องเข้ารายงานตัวในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนทันที และจะเรียกลำดับสำรองขึ้นรายงานตัว

เอกสารในการรายงานตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาผลการเรียน 3 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 รูป
5.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ จำนวน 6,850 บาท
** กรณีประสงค์กู้ยืมกองทุน กยศ. ให้มารายงานตัวและทำเรื่องกู้ยืม ณ จุดลงทะเบียนเรียน ในวันที่กำหนด**

รายงานตัว ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบถามโทร
088-560-1083 อ.บิว
065-490-6343 อ.หวาน
098-935-6621 อ.แป้ง

สำนักงาน 043-222959-61

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.