ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์
9 พ.ค - 13 มิ.ย 2561
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
14 มิ.ย 2561
3
สอบข้อเขียน
16 มิ.ย 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 มิ.ย 2561
5
สอบสัมภาษณ์
23 มิ.ย 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่ | รายชื่อสำรอง
24 มิ.ย 2561
7
รายงานตัว ชำระเงินลงทะเบียนเรียน
25 มิ.ย 2561
8
ปฐมนิเทศและเปิดเรียน
18 ส.ค 2561
** การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven แล้วเท่านั้น
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย