รหัสบัตรประชาชน :  
** การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven แล้วเท่านั้น
** ระบบจะอัพเดทการชำระเงิน เวลา 12.00 น. ของวันถัดไป ที่ชำระเงิน