สอบถาม / คุณสมบัติผู้สมัคร : โทร 086-5798866 ดร.วานิช
สอบถาม / ปัญหาการชำระเงิน หรือ ลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไม่ได้ : โทร 089 - 2744052 คุณสุวิทย์ , 087-95541161 คุณธีรพงษ์
info@neu.ac.th        www.facebook.com/neuinfo        www.neu.ac.th