ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
วันนี้ - 17 มี.ค. 2563
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
18 มี.ค. 2563
3
สอบข้อเขียน
21 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
25 มี.ค. 2563
5
รายงานตัว ชำระเงินลงทะเบียนเรียน
28 มี.ค. 2563
6
เปิดเรียน
13 มิ.ย. 2563
** การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven แล้วเท่านั้น
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย