ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ สมัครสอบคลิกที่นี่ | สถานะการชำระเงิน
วันนี้ - 17 มี.ค. 2563
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตรวจสอบคลิกที่นี่
18 มี.ค. 2563
3
20 มี.ค. 2563 เวลา 14.00 เป็นต้นไป
4
สอบผ่านระบบ Online (ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
21 มี.ค. 2563 เวลา เข้าสอบ Online เวลา 09.00 - 10.00 น.
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่
25 มี.ค. 2563
6
รายงานตัว ชำระเงินลงทะเบียนเรียน
28 มี.ค. 2563
7
เปิดเรียน
13 มิ.ย. 2563
** การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven แล้วเท่านั้น
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย