ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์
1 มิ.ย - 7 ก.ค 2560
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
12 ก.ค 2560
3
สอบข้อเขียน
15 ก.ค 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น.
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 ก.ค 2560
5
สอบสัมภาษณ์
22 ก.ค 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่
27 ก.ค 2560
7
รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน
29 - 30 ก.ค 2560
8
ปฐมนิเทศและเปิดเรียน
19 ส.ค 2560