ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร นศ. ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบั […]

เปิดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8
ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครสอบคลิก

วิธีการชำระเงินค่าสมัครคลิก 

*หมายเหตุ  ผลการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

บัญชีชำระค่าสมัครสอบ : ธนาคารกรุงไทย / ขอนแก่นเลขที่ 425-6-02682-7

ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ที่เค้าเตอร์ธนาคาร) หรือ
2. ชำระได้ทางอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง(Internet Banking) หรือ
3. ชำระได้ทางโมบายแอพพลิเคชั่น(MobileApplication)

ติดต่อสอบถาม : 
1.ดร.วานิช   ประเสริฐพร  คณบดี  คณะศึกษาศาสตร์   คุณสมบัติผู้สมัคร  086-579-8866
2.ดร.นิยดา   เปี่ยมพืชนะ  ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   กระบวนการสอบ  089-8634731
3.อ.สมมาศ   สมใจนึก  คณะกรรมการรับสมัครสอบ    การสมัครผ่านระบบออนไลน์  089-1165690

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.