ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าดันพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภ […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เพื่อใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักของมหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุน โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี 

ด้วยความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักตามนโยบายมหาวิทยาลัยนี้ เกิดขึ้นเพราะ แนวโน้มในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากมีอาคารเพิ่มมากขึ้น มีบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อาจารย์พิเชฐ มีสัจจ์ ผู้เสนอโครงการ อาจารย์พรหมชัย สุพรรณ  อาจารย์ธนกร  ศิรมงคลกานต์  และอาจารย์ชัยพร อัดโดดดร  ผู้ร่วมโครงการ  จึงเกิดแนวคิดการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานหลักขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนที่มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อลดการใช้พลังงานหลักได้ เช่น การติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขึ้นมา เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานหลัก ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีอาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์อนุชา ดีผาง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลัก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซที่ส่งผลให้เกิดปัญหาโลกร้อนจากการใช้พลังงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น