ข่าวทั่วไป/มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุนฯ ม.ภาค

 
  

คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ฯ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  

 

                   เมื่อวันที่ (10 ก.ย.62)  เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ร่วมต้อนรับนางอุมาภรณ์  ผ่องจิตต์  กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน และสอบถามความเป็นอยู่และการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน ณ ห้องประชุม อาคาร 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

อ่าน : 330ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 13 ก.ย. 2562, 10:19

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง