ข่าวทั่วไป/ขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว ครั้งที่ 2

 
  

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวแห่งความเร็ว ครั้งที่ 2

THE FASTEST LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2nd

 

ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

 

 

ลงทะเบียนแข่งขัน   

 

อ่าน : 28,981ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 13 มิ.ย. 2562, 13:14

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง