ข่าวทั่วไป/NET เรียนต่อ NEU ตอนนี้ยังทัน สมัครด่วนพร้อมรับทุนการศึกษา

 
  

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เปิดโอกาส สร้างอาชีพ  น้องๆ ปวช - ปวส  ที่จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561"  พิเศษ!  สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 62  รับทุนทันที การศึกษา 10,000 บาท ( ทุกคณะ ทุกสาขา ) *ทุกสาขารับจำนวนจำกัด (หากเต็มปิดรับทันที)


 
ไม่ต้องรอช้า ! นำความรู้ที่มี มาพัฒนาเพื่อต่อยอดอนาคตของน้องๆ อย่างสร้างสรรค์ ระดับ  ปวส. สามารถเทียบโอนวิชาเรียนได้  เลือกเรียนแบบอิสระ  ออกแบบตารางเรียนได้เองไม่ซ้ำใคร  ในคณะและสาขาที่ชอบ ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคอีสาน คณะที่เปิดรับ ภาคการศึกษาที่ 1/2562  


1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

📚หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2.คณะบริหารธุรกิจ

📚หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

📚หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 

3.คณะศึกษาศาสตร์ 

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


4.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

📚หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

📚หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

📚หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


เอกสารที่ใช้สมัคร 

1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.ใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
5.ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 5,000 บาท

(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียน 5เทอม (ม.6/ปวช.),ใบแสดงผลการเรียน 3เทอม (ปวส.)

 

 

สามารถสมัครเรียนด้วยตนเอง ที่ตึกสำนักอธิการบดี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา  08.30 น.-16.30น. สอบถามโทร  065-490-6343  ( อ.หวาน ) 092-936-9490 ( อ.บิว ) 088-686-3839 ( อ.ข้าวปุ้น )  Line ID : @neuinfo โทร 043-222959-61  ลงทะเบียนสนใจเรียน  http://www.neu.ac.th/register_course/

 

 

 

อ่าน : 2,451ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-05 17:30:06

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง