ข่าวทั่วไป/วิศว ม.ภาคฯ เชิญชวนเยาวชนอัจฉริยะร่วมแข่งขันเจ้าแห่งความเร็วครั้งที่ 2 ชิงรางวัล รวม 300,000 บาท

 
  
 

               คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ส่งเสริมเยาวชนอัจฉริยะผู้ชื่นชอบความเร็ว จัดแข่งขันหุ่นยนต์รถวิ่งตามเส้น "จ้าวความเร็ว" ครั้งที่ 2  The Fastest Line Tracking Robot Contest 2nd ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562  ณ อาคาร N.E.U.สเตเดี่ยม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

               เพื่อค้นหาสถานการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นจ้าวความเร็ว  และฝึกให้เยาวชนได้ใช้ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และกระตุ้นให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  นอกจากนี้ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริงและเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละสถานศึกษา 

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

1.กรอกใบสมัครออนไลน์  >>  สมัครออนไลน์ 

2.ชำระค่าสมัครทีมละ 200 บาท (ไม่จำกัดจำนวนทีมที่ส่ง) โดยโอนเข้าบัญชี ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์

3.เบอร์ติดต่อ ประสานงาน อาจารย์อนุชา ดีผาง Tel : 0811191011 อาจารย์พงศกร ชิดชอบ Tel : 0814487015 หรือส่งอีเมลล์มาที่ Email: neti.sri@neu.ac.th  Fax : 043 – 226-823                 

 

กำหนดการรับสมัคร

 

- ประกาศกฎกติกาและรูปแบบสนามแข่งขัน 1 มีนาคม 2562

- หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562

- ประกาศผลรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 15 มีนาคม 2562

- ทดสอบสนามการแข่งขันรอบคัดเลือก 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.  ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์

- การแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- ผู้สมัครกำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกระดับชั้น

- ผู้สมัครกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา ทุกระดับชั้น

- ผู้สมัครจำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน

 

 

เงื่อนไขทีมที่สมัคร

 

- สมาชิกในทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน และอนุญาตให้ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 2 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

- สมาชิกในทีมจะต้องไม่มีรายชื่อแข่งขันในทีมอื่น

 

ข้อกำหนดหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น

 

1.ใช้หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นคันเดียวกันตลอดการแข่งขัน ห้ามมีการสับเปลี่ยนในขณะแข่งขัน

2.เมื่อแข่งขันเสร็จใจแต่ละรอบ จะต้องนำหุ่นยนต์มาไว้ที่โต๊ะกรรมการกลาง เสมอ

3.ขนาดของตัวหุ่นยนต์ กว้าง x ยาว ไม่เกิน 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร (ขนาดไม่เกินกระดาษ A4)

4.ห้ามใช้หุ่นยนต์สำเร็จแต่ไม่จำกัดเทคโนโลยีที่ใช้งาน

5.น้ำหนักของหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

6.หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนที่ด้วยล้อ

7.ไม่จำกัดที่มาและจำนวนของชิ้นส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ โดยสามารถประดิษฐ์เอง หรือขึ้นรูปด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้

8.การยึดสกรูและน๊อตหรืออุปกรณ์ยึดตรึงใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทำอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมีชิ้นส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนำออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน

             

 

กฎกติกา

 

1.หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการ ณ จุดตรวจสอบ

2.ผู้เข้าแข่งขันจะเริ่มการแข่งขันได้ก็ต่อเมื่อกรรมการให้สัญญาณเป่านกหวีด

3.ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา Set หุ่นยนต์และแข่งขันทั้งหมด 3 นาที ยุติการแข่งขันเมื่อครบเวลาที่กำหนด

4.ระหว่างการแข่งขันสามารถปรับปรุงซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 3 นาที ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการ

5.การแข่งขัน รอบละ 2 ทีม เวลาที่ทำได้จะถูกนำมาจัดลำดับ  เพื่อคัดเลือกหาทีมที่ได้เข้ารอบต่อไป

6.หากตัวหุ่นยนต์หลุดออกจากพื้นผิวสนามแข่งขัน ให้สามารถนำกลับมาแข่งได้ ในจุดปล่อยที่กำหนดให้แต่ละช่วง

7.ยุติการแข่งขัน เมื่อได้เวลาการแข่งขันทั้งสองครั้งครบถ้วน เว้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะขอยุติการแข่งขันเอง

8.ทุกทีม ต้องนำหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นที่ใช้ในการแข่งขัน วางประจำที่ตามลำดับทีม ในสนามแข่งขัน (เพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างรอการแข่งขัน)

9.เมื่อแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบ ทีมที่แข่งขันเสร็จจะต้องนำหุ่นยนต์ กลับมาไว้ที่โต๊ะกรรมการ หรือทางผู้จัดได้จัดสรรค์ไว้ (เพื่อป้องกันการสลับหุ่นยนต์ ในระหว่างการแข่งขัน)

 

เงื่อนไขการแข่งขัน

 

1.ตัวแทนทีม 1 คน ทำการปล่อยหุ่นยนต์และนำหุ่นยนต์กลับ จากสนามแข่งขัน

2.จุดปล่อยหุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน (ตามรูปแบบของสนามแข่งขัน)

3.จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการแข่งขันเป็นจุดเดียวกัน

4.เมื่อหุ่นยนต์วิ่งผ่านอุปกรณ์ตัวตรวจจับ เวลาจะเริ่มนับ และหยุดนับเมื่อถึงจุดตรวจ

5.ในการแข่งขันรอบแพ้คัดออกและทั้งสองทีมที่แข่งขันไม่จบการแข่งขัน ให้ทีมที่วิ่งได้ระยะทางไกลกว่าเป็นผู้ชนะ

 

ข้อบังคับ

 

1.ห้ามใช้เครื่องยนต์ทุกชนิด หรือใช้วิธีการจุดระเบิด หรือวิธีการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้จัดและผู้เข้าร่วม

2.ห้ามมีการบังคับด้วยมือ หรือส่งสัญญาณช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์ หากตรวจพบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทุกรอบ และตัดสิทธิ์ในรางวัลต่างๆ

3.ห้ามมีชิ้นส่วนอื่นใด ที่ทำลายสนาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สนามแข่งขัน

4.ห้ามผู้แข่งขันสัมผัสหุ่นยนต์ขณะทำการแข่งขัน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการ

5.หากมีการทำผิดกฎกติกา หรือข้อกำหนด หรือละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน และตัดสิทธิ์ในรางวัลต่างๆ

6.คำชี้ขาดของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวะศึกษา

 

- รางวัลชนะเลิศ                                          1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                     1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2                     1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 

รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา

 

- รางวัลชนะเลิศ Winner Award           1 รางวัล                  รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลสถิติความเร็วเป็นเลิศ                1 รางวัล                  รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลความคิดสร้างสรรค์                   1 รางวัล                   รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลเทคนิคการออกแบบ                 1 รางวัล                   รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน                    1 รางวัล                   รางวัลละ 2,000 บาท

- รางวัลชมเชย                                    5 รางวัล                   รางวัลละ 1,000 บาท

- ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับเข้าสัมภาษณ์ ทุนเล่าเรียนฟรี จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โทรศัพท์  043 - 222959 - 61 ต่อ 136 โทรสาร  043 - 226823  

 

ผู้ประสานงาน

1. อาจารย์พงศกร  ชิดชอบ  081- 4487015

2. อาจารย์อนุชา  ดีผาง  081-1191011 

 

 

 

 

Download  สนามแข่งขัน 

Download  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

อ่าน : 976ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 3 ธ.ค. 2550, 12:46

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง