ข่าวทั่วไป/นศ.บัญชี ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น คว้า 2 รางวัล ประกวดสุทรพจน์ เขียนเรียงความ ทางวิชาชีพบัญชี สสอท.ครั้งที่ 7

 
  

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  นางสาวบุษบา  เด่นดวง และ นางสาวฐิติรัตน์  อิงชัยภูมิ  นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้ารับเกียรติบัตรโครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ  "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7  ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย นางสาวบุษบา  เด่นดวง ได้รางวัลชมเชย ในการประกวดสุทรพจน์ ด้านบัญชี  และนางสาวฐิติรัตน์  อิงชัยภูมิ ได้รับรางวัลอับดับ 3 ในการประกวด การเขียนเรียงความด้านบัญชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 388ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 23 พ.ย. 2562, 15:03

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง