ข่าวทั่วไป/ตารางอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ CEFR มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 

* สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี

 

ดาวน์โหลดตารางอบรม (ป.ตรี ภาคปกติ)

 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

 

* สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารสำนักอธิการบดี

 

ดาวน์โหลดตารางอบรม (ป.ตรี ภาคสมทบ)

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60

 

 

- กลุ่ม 1 อบรมห้อง 13501
- กลุ่ม 2 อบรมห้อง 13502
- กลุ่ม 3 อบรมห้อง 13504
- กลุ่ม 4 อบรมห้อง 13505
- กลุ่ม 5 อบรมห้อง 13506
* สอบวัดระดับ วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 5 ห้อง 513, 514 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

ดาวน์โหลดตารางอบรม (ป.บัณฑิตฯ)

 

อ่าน : 796ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 25 ต.ค. 2561, 10:59

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง