ข่าวสมัครงาน/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

 
  

 

 

สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับสมัครช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

- มีความรู้เรื่องระบบแอร์ สามารถดูแล และซ่อมแซมแอร์ได้

- มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

 

** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

อ่าน : 550ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 29 มิ.ย. 2561, 11:32

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง