ข่าวทั่วไป/ประกาศ แจ้งตารางอบรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  

       ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปีการศึกษา 2559 - 2560  เริ่มตั้งแต่  วันที่

25 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และจะมีการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม โดย

รอบแรกจะจัดสอบในวันที่ 17 ธันวาคม 2560

 

 

 

รายชื่อนักศึกษากลุ่มที่ 1  

 

 

รายชื่อนักศึกษากลุ่มที่ 2  

 

 

อ่าน : 1,111ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 10 ธ.ค. 2560, 00:51

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง