ข่าวสมัครงาน/รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา

 
  

 

ตำแหน่ง      

     อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติ

    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

    - มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี

 

** ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     หมดเขตยื่นใบสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

อ่าน : 19,504ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 7 ม.ค. 2560, 14:12

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง