ข่าวทั่วไป/มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
อ่าน : 1,947ข่าวจาก : วันที่ : 27 เม.ย. 2556, 16:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง