ข่าวทั่วไป/ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี 2558

 
  

 

 

 

 

 

            ดร.วิไล  อึงพินิจพงศ์ เป็นตัวแทน ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี Stop Teen Mom รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

           กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มีเป้าหมายเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี หรือบุคคลในครอบครัว ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป  โดยมีการจัดนิทรรศการบูธมีชีวิตจากหน่วยงานภาคีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน กิจกรรมประกวดยุวทูตยุติความรุนแรง Stop Teen mom ประกวดการทำหนังสือเล่มเล็ก การแสดงต่างของเด็กและเยาวชน

 

 

อ่าน : 3,374ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-09-19 16:35:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง