ข่าวทั่วไป/พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 
  

 

 

 

                     พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กับ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส คุณวีรเดช อัครผลพาณิช และคุณภัททิยา ภาชนะทริพย์ รองผู้จัดการทั่วไป เพื่อเพื่มช่องทางการรับชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมัครสอบ ค่าเช่าอาคารสถานที่ ให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

อ่าน : 1,471ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 1 ต.ค. 2558, 09:38

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง