ข่าวทั่วไป/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 
  

 

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

อ่าน : 1,164ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 31 มี.ค. 2558, 15:59

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง