ข่าวทั่วไป/ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมลงนาม MOU

 
  

 

ผศ.ดร.สุรเดช ไสยกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างผู้ประกอบการและผู้ต้องการทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายตลาดแรงงานขอนแก่นรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (E-Labour Matching Network) ตลาดนัดนายจ้าง ณ ห้องประชุมศิริธนะชัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

อ่าน : 1,096ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 25 มี.ค. 2558, 16:20

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง